Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
PDFPrintE-mail
Droit Belge arrow Droit Civil arrow Internationaal privaatrecht
La politique européenne de sécurité et de défense commune - Parce que l'Europe vaut bien une défenseInfringement Proceedings in EU Law
Internationaal privaatrecht
Internationaal privaatrecht
Categories: Droit Civil
Price: 90,00 €
In Stock   (dispatched within 24 hours)

Product details:

ISBN: 9789048629411
Publisher: DIE KEURE - LA CHARTE
Publication Date: 2017-02-13
Binding: hard
Number of pages: 584
Language: Dutch/Néerlandais

Summary:

Het Wetboek Internationaal Privaatrecht (WIPR) werd ingevoerd bij wet 16 juli 2004 (BS 30 juli 2004). Sedert de inwerkingtreding van het WIPR heeft de praktijk met de nieuwe regels leren werken. Kennisname van en inzicht in de rechtspraak die hieruit is ontstaan, zijn onontbeerlijk om de juiste draagwijdte van de bepalingen van het WIPR te kunnen vastleggen.

Voor een goed begrip van het internationaal privaatrecht is het echter noodzakelijk om ook talrijke andere instrumenten te raadplegen: naast de Verdragen van de Haagse Conferentie en enkele andere verdragen, moet ook met een aantal belangrijke Europese Verordeningen rekening worden gehouden. Deze internationale en Europese regels primeren immers op het WIPR.

Voor al die teksten werd in dit geannoteerd wetboek door specialisten de belangrijkste rechtspraak verzameld en samengevat. Daarnaast werden ook verwijzingen opgenomen naar relevante rechtsleer. Er zijn ook aanduidingen van hoe de internationale en Europese instrumenten interfereren met de bepalingen van het WIPR. Hiermee hoopt de redactie de rechtspractici en al wie in het internationaal privaatrecht bedrijvig is, een nuttig werkinstrument aan te bieden.

Dit wetboek is qua wetgeving bijgewerkt tot 1 maart 2017 en qua rechtspraak, rechtsleer en commentaar in principe tot 1 september 2016.

Table of contents:

Inhoudstafel


I. WIPR

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen

Afdeling 1. Voorafgaande bepaling (door P. Wautelet)
Afdeling 2. Onderwerp (door P. Wautelet)
Afdeling 3. Vaststelling van de nationaliteit, de woonplaats en de verblijfplaats (door J. Verhellen)
Afdeling 4. Rechterlijke bevoegdheid (door E. Dursin)
Afdeling 5. Conflictenrecht (door P. Wautelet)
Afdeling 6. Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten

HOOFDSTUK II. Natuurlijke personen

Afdeling 1. Staat, bekwaamheid, ouderlijk gezag en bescherming van onbekwamen (door J. De Meyer)
Afdeling 1bis. Geslachtsaanpassing (door J. De Meyer)
Afdeling 2. Naam en voornamen (door J. De Meyer)
Afdeling 3. Afwezigheid (door J. De Meyer)

HOOFDSTUK III. De huwelijksrelatie

Afdeling 1. Internationale bevoegdheid (door S. Berte)
Afdeling 2. Recht toepasselijk op de huwelijksbelofte (door S. Berte)
Afdeling 3. Recht toepasselijk op het huwelijk (door S. Berte)
Afdeling 4. Recht toepasselijk op het huwelijksvermogen (door J. De Meyer)
Afdeling 5. Huwelijksontbinding en scheiding van tafel en bed (door J. Verhellen)

HOOFDSTUK IV. De relatie van samenleven (door S. Berte)

HOOFDSTUK V. Afstamming en adoptieve afstamming

Afdeling 1. Oorspronkelijke afstamming (door J. Verhellen)
Afdeling 2. Adoptieve afstamming (door M. Traest)

HOOFDSTUK VI. Onderhoudsverplichtingen (door E. Mehmeti)

HOOFDSTUK VII. Erfopvolging (door R. Barbaix en R. Elsermans)

HOOFDSTUK VIII. Goederen (door B. Den Tandt)

Afdeling 1. Internationale bevoegdheid
Afdeling 2. Toepasselijk recht
Afdeling 3. Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen

HOOFDSTUK IX. Verbintenissen

Afdeling 1. Internationale bevoegdheid
Afdeling 2. Toepasselijk recht (door K. Cox)

HOOFDSTUK X. Rechtspersonen (door M. Verhulst)

HOOFDSTUK XI. Collectieve procedures van insolventie (door A. Van Hoe)

HOOFDSTUK XII. Trust (door M. Verhulst)

HOOFDSTUK XIII. Slotbepalingen (door S. Berte)

Afdeling 1. Overgangsbepalingen
Afdeling 2. Wijzigingsbepalingen
Afdeling 3. Opheffingsbepalingen
Afdeling 4. Inwerkingtreding

II. EUROPESE / INTERNATIONALE WETGEVING

III. NATIONALE WETGEVING

IV. UITVOERINGSBESLUITEN

Customer Reviews:

There are not yet any reviews for this product.
Please log in to write a review.

Our Selection | EU Competitions | EU Law | Droit Belge | Livres scolaires | Newsletters | Contact us
Copyright © 2017 The European Bookshop. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.